לוגו אוניברסיטת חיפה
lotem perry hazan

Professor Lotem Perry-Hazan

Department of Leadership and Policy in Education

Faculty of Education

University of Haifa

לוגו החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
לוגו הפקולטה לחינוך

Courses

The Right to Education: Law, Culture and Politics, The Department of Leadership and Policy in Education (MA seminar, Management of Educational Systems Program), Faculty of Education, University of Haifa

 

Educational Policy in a Comparative Perspective, The Department of Leadership and Policy in Education (MA mandatory course, Management of Educational Systems Program), Faculty of Education, University of Haifa

 

Children’s Rights, The Department of Leadership and Policy in Education (MA seminar, Education, Society and Culture Program), Faculty of Education, University of Haifa

 

Education, Society and the Law, The Department of Leadership and Policy in Education (BA elective course), Faculty of Education, University of Haifa